Skräddarsydda system och plattformar

Det finns mängder med system och plattformar inom nästan alla affärsområden. Problemet med dessa system är dock att de oftast utvecklats för att passa så många kunder som möjligt inom respektive affärsområde, och har dessutom oftast ett överflödigt antal funktioner. Kunden behöver då anpassa sin verksamhet efter den levererade mjukvaran och inte tvärtom. Detta medför höga kostnader för exempelvis upplärning av nya medarbetare.

Skräddarsytt

Ett skräddarsytt system ska vara enkelt att använda. Vi på Kopparköket kan skräddarsy ett nytt webbaserat system eller en plattform som är anpassad för just din verksamhet. Vi lägger mycket fokus på användarvänligheten, det vill säga UX-designen, för att korta ner upplärningstiden av nya medarbetare.

Det går snabbt

Att utveckla skräddarsydda system och plattformar har med tiden blivit mycket enklare och billigare, numera kan man utveckla nya program på några månader – program som för bara några år sedan tog flera år att utveckla.

Automatiserade funktioner

Man kan helt eller delvis automatisera funktioner i systemet. Vi har vid tidigare kundcase bland annat automatiserat fakturahantering och e-postutskick.

Skalbart

Vi designar systemet med framtiden i åtanke, så att det kan växa med er verksamhet. Tillägg av funktioner ska vara enkelt!