Wifi-uppkopplade enheter

System och plattformar

Slider
kopparköket

Vi tar ett långsiktigt ansvar för våra kunders behov. Kopparköket erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster: hemsidor, webbapplikationer, systemutveckling och IoT-lösningar.

Skräddarsydda system och plattformar

Det finns mängder med system och plattformar inom nästan alla affärsområden. Problemet med dessa system är att de oftast utvecklats för att passa så många kunder som möjligt inom respektive affärsområde, och har oftast ett överflödigt antal funktioner. Kunden behöver då anpassa sin verksamhet efter den levererade mjukvaran och inte tvärtom, vilket medför höga kostnader för exempelvis upplärning av nya medarbetare.

Skräddarsytt

Ett skräddarsytt system ska vara enkelt att använda. Vi på Kopparköket kan skräddarsy ett nytt webbaserat system eller en plattform som är anpassad för just din verksamhet. Vi lägger mycket fokus på användarvänligheten, det vill säga UX-designen, för att korta ner upplärningstiden av nya medarbetare.

Det går snabbt

Att utveckla skräddarsydda system och plattformar har med tiden blivit mycket enklare och billigare, numera kan man utveckla nya program på några månader – program som för bara tre år sedan tog flera år att utveckla.

Automatiserade funktioner

Man kan helt eller delvis automatisera funktioner i systemet. Vi har vid tidigare kundcase automatiserat fakturahantering och mailutskick.

Skalbart

Vi designar systemet med framtiden i åtanke, så att det kan växa med er verksamhet. Tillägg av funktioner ska vara enkelt!