Riktad omvärldsbevakning

Riktad omvärldsbevakning

Håll koll på din marknad!

Det finns i dagsläget många tjänster inom omvärldsbevakning, informationsbevakning, nyhetsbevakning och mediebevakning. Oftast är dessa tjänster breda samt riktade till väldigt många kunder, vilket leder till att man får för mycket information att bearbeta. Information som är relevant för ert företag kan därför riskera att begravas i mängden. Det kan vara en bra idé att koncentrera bevakningen till enskilda hemsidor där ni vet att informationen är relevant. 

Vi kan hjälpa er att ta fram en strategi för att koncentrera omvärldsbevakningen till endast de hemsidor som är relevant för ert företag. Kontakta oss så berättar vi mer.

Data analys och utvinning

Data är ett av våra största affärsområden. Vi har betydande kompetens och erfarenhet av att analysera, behandla och utvinna data från olika källor, både i stora och små volymer.

 

Analys

Vi kan erbjuda analys bestående av allt från matchningsalgoritmer och sambandsanalyser till integration av Machine Learning-applikationer i era egna system.

Datautvinning

Har man data som ska analyseras eller förflyttas från en eller flera databaser till en annan är det viktigt att datan är konsekvent, det vill säga har samma format. Exempelvis kan en enkel parameter som datum vara utskrivet på flera olika sätt beroende på källan. I små volymer kan det vara så självklart att man ändrar formatet på ett datum i program som Microsoft Excel, men gäller det data i stora volymer, och från flertal olika källor, så kan det vara en god idé att anlita oss.