Outsourcing - kvalitetssäkrade fullstackutvecklare

Vi har ett team av kvalitetssäkrade fullstackutvecklare, för både backend och frontend, som är redo att hjälpa er på plats i både Öresundsregionen (det vill säga Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg) samt även i Stockholm. Vårt team besitter kompetens inom allt från klientapplikationer och plattformar till större distribuerade system med stora mängder data.

Kompetenser

Våra konsulter besitter kompetenser inom följande språk och ramverk:

Javascript, PHP, React, Redux, Angular, CSS, SASS

Java, C#, .Net, C++

SQL och NOSQL databaser såsom MongoDB och Google Firebase

Kvalitetssäkrade

Alla våra utvecklare har genomgått en intern kvalitetssäkring genom att de tidigare har arbetat på ett av våra inhouse-uppdrag, i nära samarbete med våra seniora utvecklare.

Driftsorienterad utveckling

Många av våra kunder har gett oss förtroende för hel eller delvis systemdrift, detta eftersom att våra utvecklare förstår vikten av kontinuerlig drift utan avbrott.