Medlemssystem

Medlemssystem

- För större föreningar

Ett medlemssystem för en förening ska vara enkelt att använda och gärna göra en del av de administrativa sysslorna själv.

Vårt egenutvecklade medlemssystem Din Medlem har en hel del automatiserade funktioner, exempelvis: 

– Automatisk fakturering till både nya medlemmar och förnyelse av medlemskap för befintliga medlemmar. 

– Funktion för massutskick av nyhetsbrev.

Vi hjälper er dessutom med att flytta era medlemmar från ert gamla system till Din Medlem – allt för att spara tid för föreningens administration, och för att ni som förening ska ha tid att göra det ni vill göra.

Medlemssystem Lite

- För mindre föreningar

Mindre föreningar behöver oftast ett system med låga underhållskostnader, där medlemmarna själva kan ändra uppgifter om sig själva. Fakturering av medlemsavgiften och kommunikation sker via andra plattformar och program.  Man behöver heller inga avancerade sökfunktioner i registret på grund av det låga medlemstalet.

Aurora i Lund – Nätverket för företagsamma kvinnor, gav oss uppdraget att skapa ett öppet medlemssystem. Där medlemmarna kunde skapa sina egna minihemsidor, med profilbild, bakgrundsbild, text om sig själva och länk till deras egna verksamhet. 

Föreningen kommunicerar med sina medlemmar över facebook och mail, och den årliga föreningsavgiften faktureras manuellt.

Hela medlemssystemet drivs från en WordPress-sida på en enkel webbhotellsserver.