Datainsamling

Datainsamling är ett av våra största affärsområden. Vi har betydande kompetens och erfarenhet av aggregering och automatiserad insamling av data från olika källor i stora volymer.

 

Datorseende – Computer Vision

I vårt team har vi AI och datorseende experter. Genom åren har vi utvecklat och sålt Machine Learning och bildigenkänningsapplikationer (Computer Vision) till olika företag i Sverige och utomlands. Vi har exempelvis utvecklat en bildigenkänningsfunktion till en kunds app inom fastighetsbranschen. När app-användaren tar en bild på en fastighet, så matchar vår funktion bilden mot google street map, och returnerar adressen.

 

Kontakta oss, så berättar vi om fler kundcase och datorseende kan användas i er verksamhet.