Automatiserad Datainsamling

Data är ett av våra största affärsområden. Vi har betydande kompetens och erfarenhet av analys, aggregering och automatiserad insamling av data från olika källor, både i stora och små volymer. I vårt team har vi AI och datorseende experter.