Dataanalys, aggregering
och insamling

Data är ett av våra största affärsområden. Vi har betydande kompetens och erfarenhet av  analysera, aggregera och samla in data från olika källor, både i stora och små volymer.

Dataanalys

Vi kan erbjuda dataanalys med hjälp utav matchningsalgoritmer och sambandsanalyser. Vi kan även integrera olika former av Machine Learning-applikationer i er dataanalys.

Dataaggregering

Dataaggregering innebär att man slår samman data från olika källor till en databas. Oftast stöter man på problemet att datan ser annorlunda ut beroende på källan, och vid sammanslagning blir formaten olika.

I en kontinuerlig datainsamlingsprocess kan en enkel parameter som datum bli ett ganska utmanande problem. Exempelvis kan parametern vara utskriven i olika format, till exempel

  • ÅÅÅÅ-MM-DD,
  • ÅÅÅÅ-DD-MM eller
  • DD-MM-ÅÅÅÅ,

helt beroende på vilken källa man hämtar datumen ifrån. Det är därför viktigt att ha en förutbestämd struktur på datan man vill aggregera, så att man kan filtrera datan till rätt format, och så att den kan utläsas så enkelt som möjligt av slutanvändaren eller datorn.

Datainsamling eller scraping

Kopparköket kan hjälpa er med att automatisera er datainsamling från olika webbkällor med så kallad scraping. Vi kan antingen hjälpa er med att samla in data kontinuerligt från önskade webbkällor eller att bevaka förändringar på enskilda webbkällor.