Sökmotoroptimering, content writing och språkgranskning

Behöver du hjälp med att producera text till din hemsida, eller kanske med sökmotoroptimering? Kanske behöver din hemsida språkgranskas eller genomgå mer omfattande språklig redigering? Oavsett hur dina behov ser ut kan Kopparköket bistå med smarta lösningar för att få just din hemsida att sticka ut från mängden.

Känner ni igen er?

Content writing – När ditt innehåll behöver byggas från grunden

Förmodligen finns det ett budskap som du vill förmedla med din hemsida, men kanske saknar du verktygen för att texten ska fungera och framstå som professionell och tillförlitlig? Att driva ett företag är mycket arbete i sig, så varför inte delegera uppgiften att producera det skriftliga materialet till ett proffs? Det är här vi kommer in i bilden. Kopparköket har gedigen erfarenhet av att producera olika typer av texter, anpassade till syfte, situation och målgrupp. Oavsett om det rör sig om artiklar, produktbeskrivningar, fysiska reklamblad eller någonting helt annat kan vi stå till tjänst.

Oftast räcker det med att du ger oss grundläggande information om vad du förmedla. När vi väl känner till bakgrunden och syftet så står vi för resten av arbetet – självfallet i aktivt samråd med dig. När du köper content writing till din hemsida från oss kan du naturligtvis också lägga till SEO. Detta är någonting vi alltid rekommenderar om du vill ta din hemsida till nästa nivå.

Sökmotoroptimering (SEO) – Vad är det och varför behövs det?

Enkelt förklarat innebär SEO att vi omformulerar och bearbetar din webbtext så att sökmotorerna rankar den så högt som möjligt. Detta ger således fler besökare till din hemsida. I en värld där konkurrensen är hårdare än någonsin är det ytterst viktigt att se till att kunderna hittar dig. Vi kan hjälpa dig med detta genom att sökmotoroptimera din hemsida!

Inledningsvis börjar vi alltid med att analysera din verksamhet och din kundgrupp i syfte att skapa de allra bästa förutsättningarna för att kunderna ska kunna hitta dig. Nästa steg är att gå igenom och redigera texten på din hemsida. Syftet med detta är att texten ska bli mer attraktiv hos sökmotorerna. Vi lägger alltid stor vikt i att din text, trots sökmotoroptimering, inte ska förlora sitt syfte eller originalitet.

Språkgranskning – Låt oss att boosta din text till nya nivåer

Vi kan erbjuda språkgranskning av din hemsida eller annan text på olika nivåer, helt beroende på dina behov. Det enklaste ingreppet är vanlig korrekturläsning, där vi endast ser till att texten överensstämmer med rådande skrivkonventioner. Vi kan även språkgranska din text mer utförligt. Vi ser då till att anpassa ordval, stil och tydlighet till situationen och sammanhanget där din text ska figurera i. Den översta nivån av språkgranskning är när vi utför ett utförligt språkligt redigeringsarbete av din text. Här kan vi ändra eller strukturera om hela eller delar av din text, för att göra texten så begriplig och tydlig som möjligt.